1894(2)

Dragonfly Vase

6.5" h x 3.25" dia

1919

2021

$97

eBay

Gallery