2079

Vase

7-1/2" h

1918

2024

$56

eBay

Gallery