2095(13)

Vase

5" h

1927

2024

$68

eBay

Gallery