2111(13)

Vase

6" h

1927

2022

$70

eBay

Gallery