2129(3)

Vase

8.75" h

1915

2021

$500

eBay

Gallery