2282(2)

Vase

5.5" h

1934

2021

$126

eBay

Gallery