2594

Vase

6.25" h

1930

2021

$150

eBay

Gallery