2870(4)

Vase

5.25” h

1926

2021

$104

eBay

Gallery