6363(2)

Vase

4.25" h

1933

2021

$44

eBay

Gallery