778(15)

Vase

10" h

1922

2023

$80

eBay

Gallery