778(17)

Vase

10" h

1951

2024

$76

eBay

Gallery