778(3)

Vase

10" h

1946

2021

$30

eBay

Gallery