925(13)

Vase

9 1/8" h x 4 5/8" dia

1901

2021

$500

Toomey & Co.

Iris glaze; cipher of Sara Sax

Gallery