935(37)

Vase

6" h x 3-1/2" dia

1904

2024

$305

eBay

Formerly shape 328Z

Gallery