2122(7)

Vase

4.25" h

1922

2021

$135

eBay

Gallery