2435

Vase

6.5" h

1920

2021

$180

eBay

Gallery