2721(2)

Vase

6.25" h

1924

2021

$114

eBay

Gallery