2436(2)

Vase

7" h

1918

2021

$179

eBay

Gallery